Tarieven

*Ik bied momenteel voornamelijk individuele therapie met de mogelijkheid om je partner of iemand uit je netwerk aan te laten sluiten als onderdeel van de individuele therapie. Door mijn registratie bij de RBCZ en NVPA, wordt individuele therapie gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Hoeveel je precies vergoed kunt krijgen, kun je navragen bij je zorgverzekeraar met de vermelding dat het gaat om psychosociale therapie met prestatiecode 24504. Je kunt hier ook meer over vinden op de site van mijn beroepsvereniging: https://www.nvpa.org/zorgverzekering. 
Naast individuele therapie, bied ik af en toe ook relatie- en/of gezinstherapie, de tarieven voor deze gesprekken liggen iets hoger dan voor individuele therapie of coaching. Deze komen, eveneens als coachingsgesprekken, helaas niet voor vergoeding in aanmerking. 
Het mogelijk zijn om via een andere weg in aanmerking te komen voor vergoeding, zoals via de werkgever, de arbo-dienst, de belastingdienst (als aftrekpost) of via een PGB.
Jaarlijks vindt er per 1 januari een marktconforme verhoging van mijn tarief plaats. De bovenstaande tarieven zijn de tarieven voor het jaar 2024. De eerstvolgende tariefsverhoging vindt plaats per 1 januari 2025.

** Zowel mijn particuliere als zakelijke tarieven zijn BTW vrij.

Afzeggen
De cliënt wordt gevraagd om rekening te houden met geplande afspraken maar het kan natuurlijk voorkomen dat een afspraak niet door kan gaan. De cliënt wordt gevraagd om tijdig (volgens onderstaand schema) een afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Daarbuiten wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Kosteloos afzeggen of verplaatsen:

Een afspraak gepland op: vrijblijvend verplaatsen: In geval van ziekte v.d. cliënt of onverwachte levensgebeurtenis:
maandag de week ervoor: voor woensdag 17:00  voor zondag 9:00
dinsdag de week ervoor: voor donderdag 17:00 voor maandag 9:00
donderdag dezelfde week: voor maandag 17:00  voor woensdag 9:00