Tarieven

*Door mijn registratie bij de RBCZ en NVPA, wordt mijn therapeutische begeleiding gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Hoeveel je precies vergoed kunt krijgen, kun je navragen bij je zorgverzekeraar waarbij je kunt aangeven dat het gaat om psychosociale therapie met prestatiecode 24504. Ook kun je hierover het een en ander vinden op de site van mijn beroepsvereniging: https://www.nvpa.org/zorgverzekering. Coaching komt hier niet voor in aanmerking.
Verder kan het mogelijk zijn om via een andere weg in aanmerking te komen voor vergoeding zoals via de werkgever, de arbo-dienst, de belastingdienst (als aftrekpost) of via een PGB.
Jaarlijks vindt er per 1 januari een marktconforme verhoging van mijn tarief plaats. De bovenstaande tarieven zijn de tarieven voor het jaar 2024. De eerstvolgende tariefsverhoging vindt plaats per 1 januari 2025.

** Zowel mijn particuliere als zakelijke tarieven zijn BTW vrij.

Afzeggen
De cliënt wordt gevraagd om rekening te houden met geplande afspraken maar het kan natuurlijk voorkomen dat een afspraak niet door kan gaan. De cliënt wordt gevraagd om tijdig (volgens onderstaand schema) een afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Daarbuiten wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Kosteloos afzeggen of verplaatsen:

Een afspraak gepland op: vrijblijvend verplaatsen: In geval van ziekte v.d. cliënt of onverwachte levensgebeurtenis:
maandag voor woensdag 17:00 (de week ervoor) voor zondag 8:00
dinsdag voor donderdag 17:00 (de week ervoor) voor maandag 8:00
donderdag voor maandag 17:00 (dezelfde week) voor woensdag 8:00