Tarieven

*Door mijn registratie bij de RBCZ en NVPA, wordt mijn begeleiding (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Dit bedrag ligt meestal rond de 35 tot 45 euro per sessie met een maximum bedrag per jaar. Hoeveel je precies vergoed kunt krijgen, kun je navragen bij je zorgverzekeraar waarbij je kunt aangeven dat het gaat om psychosociale therapie met prestatiecode 24504.
Verder kan het mogelijk zijn om via een andere weg in aanmerking te komen voor vergoeding zoals via de werkgever, de arbo-dienst, de belastingdienst (als aftrekpost) of een PGB.