Samen op pad

Even samen optrekken?

Het leven kan heel leuk zijn, echt genieten met blijdschap, enthousiasme, mooie relaties en uitdagingen. Maar het leven kent ook een andere kant, met moeilijke momenten waarin we ons aangedaan, intens verdrietig, boos, moedeloos of onbegrepen kunnen voelen. Als je worstelt met bepaalde thema’s in je leven of je overspoeld voelt, kan het fijn zijn om een ​​tijdje samen op te trekken.

Ook als je jezelf verder wilt ontwikkelen op bepaalde gebieden, kan een periode van samen optrekken een waardevolle toevoeging zijn voor je leven.

Ik help je graag op jouw weg van heling en groei zodat je meer en meer kunt worden zoals je werkelijk bedoeld bent!

Aanmelden voor Coaching of Therapie?

Over het algemeen is coaching van toepassing op lichtere hulpvragen zoals het ontwikkelen van vaardigheden en vragen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Bij therapie ga je meer de diepte in om onderliggende oorzaken van problemen te kunnen bewerken.

Als je je aanmeldt, bespreken we samen jouw wensen om tot een passende aanpak en begeleiding te komen.

Ik geloof dat we zijn gemaakt om Verbonden en Vrij te zijn.

Marieke

Waarvoor kun je bij mij terecht?

Er zijn veel gebeurtenissen in ons leven die hun sporen en uitdagingen kunnen achterlaten. Hieronder een aantal voorbeelden van thema’s waar ik je bij kan helpen.

 • Onverwerkte rouw
 • Trauma of verlieservaringen
 • Angst
 • Onzekerheid
 • Grenzen stellen
 • Somberheid
 • Eenzaamheid
 • Voor jezelf opkomen
 • Emoties voelen en reguleren
 • Perfectionisme
 • Hinderlijke gewoonte
 • Boosheid die je in de weg staat
 • Schaamte
 • Relaties en vriendschappen
 • Worstelingen op geloofsgebied
 • Identiteit
 • Zelfbeeld
 • Zelfvertrouwen
 • Paniekklachten, hyperventilatie
 • Stress en spanningsklachen
 • Burn-out

Even Voorstellen

Ik ben Marieke van Ockenburg-Zwaan. Ik ben geboren in 1978, getrouwd met Sander en trotse moeder van drie mooie meiden in. Samen vormen we een gezinshuis waarin we twee jongeren opvangen.

Ik geniet van contact met mensen, van humor, gezelligheid en serieus contact. Ik vind het waardevol om mensen van hart tot hart te mogen ontmoeten en te zien groeien. Daaraan bijdragen, doe ik dan ook graag.

Ik houd ervan om op te trekken met mijn hemelse Vader, Jezus en de Heilige Geest. Mijn relatie met God vormt voor mij de basis van mijn levenswandeling.

*In de toekomst zal mijn begeleiding vergoed worden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Het kan mogelijk zijn om via een andere weg in aanmerking te komen voor vergoeding zoals via de werkgever, de arbo-dienst, de belastingdienst (als aftrekpost) of een PGB.

Werkwijze

Werkwijze

Het kan een hele stap zijn om een persoonlijk hulpverleningstraject aan te gaan. Het is dan belangrijk dat je je op je gemak voelt en vertrouwen krijgt dat je op de juiste plek bent.

Startfase

De startfase staat in het teken van kennismaking en het leggen van een basis voor de behandeling. Ik vertel wat meer over mezelf en hoe ik werk en zoom samen met jou verder in op waar jij tegenaan loopt en welke doelen je wilt bereiken. Als het van beide kanten goed aansluit, stel ik op basis daarvan een behandelplan op als vertrekpunt voor de behandelfase

Behandelfase

Samen kijken wat er bij jou van binnen speelt en gaan op verschillende manieren aan het werk om jouw doelen te behalen. Tussendoor evalueren we jouw vorderingen en hoe je de begeleiding ervaart om ervoor te zorgen dat we de juiste koers blijven varen.

Afronden

Na een periode van samen optrekken, is goed afronden met aandacht voor afscheid belangrijk. Daar besteden we aandacht aan in de afronding, middels een afrondende sessie.

Uitgangspunten

Op maat en krachtgericht

Ik geloof dat ieder mens bijzonder is en uniek met zijn eigen verhaal en ook met eigen kwaliteiten en positieve eigenschappen. Dat vraagt om een unieke begeleiding, die aansluit bij wie jij bent: een traject op maat wat de kans op slagen aanzienlijk verhoogt. Daarom hoor ik graag meer over jou, waar jij tegen aanloopt en wat je wilt bereiken. Ook staan we stil bij wat jouw persoonlijke krachten en kwaliteiten. Zicht hierop geeft hoop en helpt je om je sterker te voelen en je problemen aan te pakken. 

Christelijk

Het is voor mij een passie en een uiting van mijn christen-zijn om mensen op weg te helpen zodat ze tot bloei en heling kunnen komen. Omdat het past bij Gods karakter, bij wie Hij is.

Mensen kunnen hun geloof heel verschillende beleven. Veel christenen vinden het belangrijk om God in hun leven te laten spreken en Zijn leiding te zoeken voor hun levenspad. Anderen hebben teleurstelling hierin ervaren, beleven hun geloof meer gescheiden, weten niet zo goed hoe zich moeten of willen verhouden tot God, of zijn hier zoekende in.
Persoonlijk geloof ik dat God elk mens wil ontmoeten en dat Hij door de therapie en mij als therapeut heen kan werken. Maar zeker ook, als je daarvoor open staat, rechtstreeks door jouzelf heen, zowel binnen als buiten de therapie.

Binnen de begeleiding is er ruimte voor jou met jouw geloofsbeleving, je relatie of worsteling met God en de wensen die jij hierin hebt.  Ook als juist even helemaal niets met God wilt, of geen christen bent, ben je van harte welkom. 

Behandelfase

Samen kijken wat er bij jou van binnen speelt en gaan op verschillende manieren aan het werk om jouw doelen te behalen. Tussendoor evalueren we jouw vorderingen en hoe je de begeleiding ervaart om ervoor te zorgen dat we de juiste koers blijven varen.

Afronden

Integratief staat voor de ‘integratieve benadering’  waarin ik geschoold ben als coach en waar ik momenteel nog verdere therapeutische scholing in volg. Ik gebruik deze benadering als basis voor de begeleiding die ik bied. Lees hier meer over de integratieve benadering. 
Daarnaast staat integratief voor mij ook voor alles wat ik onderweg geleerd, zowel binnen opleidingen als in werk- en privé-ervaringen. Waardevolle lering en ervaringen die ik opdoe, integreer ik in de begeleiding. Meer informatie over mij en mijn opleidingsachtergrond, klik hier.

Integratieve benadering

De totale mens

De integratieve benadering heeft aandacht voor de verschillende kanten van de mens: de lichamelijke, geestelijke, psychische (gedachten, gevoelens, gedrag) en de sociale kant. Omdat al deze kanten van de mens invloed op elkaar hebben, komen ze allemaal aan bod binnen de begeleiding.  Denk bijvoorbeeld aan nekklachten door stress, wanneer grenzen aangeven moeilijk lukt. Je kunt het ook vergelijken hoe de bijbel de mens beschrijft en benadert: als een eenheid van geest, ziel en lichaam waarbij ook veel aandacht is voor onderlinge relaties (de sociale kant).

Mix op maat

Er bestaan meerder psychologische stromingen met waardevollen inzichten en technieken. De integratieve benadering kiest daarom voor een bredere aanpak waarin meerdere waardevolle inzichten en technieken gecombineerd worden. Een belangrijk inzicht is dat de cliënt zelf de belangrijkste rol speelt in het laten werken van therapie. Daarom sta jij centraal, met al jouw verschillende kanten en bied ik aansluitend bij jou een integrale aanpak op maat. Zodat jij tot je recht komt en tot verandering kunt komen. 

Heelwording en vrijheid door verbinding

Helaas gebeuren er veel nare dingen in de wereld en in ons leven. We zijn van oorsprong niet bedoeld voor pijn, dat past niet bij hoe we gemaakt zijn. Wetenschappelijke hersenonderzoekers geven zelfs aan dat onze hersenen ‘bedraad zijn’ voor liefde. Dat betekent dat we pijnlijke gebeurtenissen moeilijk kunnen verwerken, helemaal als we weinig steun ervaren en er geen aandacht aan geven. Ze worden dan a.h.w. versnippert opgeslagen en kunnen ons als persoon versnipperen: we raken uit balans en verliezen grip en de verbinding met onszelf.

De integratieve benadering richt zich op heelwording door verbinding te maken met alle kanten van jezelf. Aandacht hebben voor wie we zijn en onszelf leren accepteren en waarderen hoort daarbij. Dan kunnen we leren om gebeurtenissen op zo’n manier te integreren dat we ze kunnen dragen. Het bijzondere is dat er dan ook neurologische verbindingen ontstaan tussen a.h.w. versnipperde hersengebieden. Dat betekent ruimere toegang tot onszelf, dus meer grip en keuzevrijheid!

Een vergelijking

 Je zou het kunnen vergelijken met iemand die machines repareert. Eerst zal hij de machine wat beter gaan bekijken, hoe die functioneert en waar die vastloopt. Hij haalt onderdelen los, bekijkt ze en kijkt wat er moet gebeuren om ze samen weer goed te laten functioneren. Misschien moet er wat onderdelen bijgeschaafd of hersteld worden en is er wat olie nodig om ze goed op elkaar aan te laten sluiten. Hij bekijkt welke gereedschappen en materiaal hij daarvoor nodig heeft en gaat aan de slag  om de benodigde handelingen te verrichten, zodat als hij alles weer in elkaar zet, de machine weer soepel loopt.
Een vergelijking gaat nooit helemaal op, dat geldt ook voor deze vergelijking, daarom toch even een kanttekening: een mens is natuurlijk veel meer dan een machine en ook niet statisch zoals de machine alles ‘ ondergaat’. Een actieve inbreng van de client is super belangrijk om het traject te kunnen laten slagen.

Contactformulier

Telefoon

06-30010435

Email

info@praktijkgewoonzijn.nl

Praktijkadressen

Dennenweg 100, 6823 MS, Arnhem
Vendelier 59, 3905 PC, Veenendaal
Couwenhoven 1002, 3703 VA, Zeist