Werkwijze

 

 

Werkwijze

Verloop van het Traject: Een traject bestaat uit een startfase, behandelfase en afronding. Het kan een hele stap zijn om een persoonlijk hulpverleningstraject aan te gaan. Het is dan belangrijk dat je je op je gemak voelt en vertrouwen krijgt dat je op de juiste plek bent. De startfase staat daarom in het teken van kennismaking en het leggen van een basis voor de behandeling. Allebei vertellen we wat over onszelf, ik vertel wat meer over hoe ik werk en jij over waar je tegenaan loopt. Als het van beide kanten goed aansluit, zoom ik samen met jou verder in op welke doelen je wilt bereiken en wat jou hiervoor nog in de weg staat. Hierbij mag je van mij verwachten dat ik veel vragen zal stellen om een compleet beeld te krijgen en dat ik door zal vragen om naar de kern van het probleem te gaan. Vaak ervaren mensen deze fase (van ongeveer 2 tot 3 sessies) als intensief maar ook ondersteunend. Omdat ze gehoord worden in hun verhaal en zicht krijgen op een kader waarin de problematiek begrepen kan worden. Vervolgens stel ik een behandelplan op als vertrekpunt voor de behandelfase. Zo kunnen we constructief aan de slag. Samen kijken we verder naar wat er bij jou van binnen speelt en gaan op verschillende manieren (oefeningen en interventies) aan het werk om jouw doelen te behalen. Tussendoor evalueren we jouw vorderingen en hoe je de begeleiding ervaart om ervoor te zorgen dat we de juiste koers blijven varen. Na een periode van samen optrekken, is goed afronden met aandacht voor afscheid belangrijk. Daar besteden we aandacht aan in de afronding, middels een afrondende sessie.

Praktisch:  Het werkt het prettigste om in de startfase wekelijks af te spreken en in de behandelfase wekelijks of tweewekelijks middels sessies van 75 minuten. Online afspreken is ook mogelijk. In overleg bespreken we wat het beste aansluit bij jouw situatie. Regelmatig geef ik suggesties waar je thuis mee aan de slag kunt. Zo blijf je in proces waardoor je eerder verandering zult ervaren. Omdat elk mens uniek is met verschil in wensen en problematiek, verschilt het aantal wenselijke sessies ook, we kijken samen wat jij nodig hebt.

Ik waarborg de kwaliteit van mijn begeleiding doordat ik me blijf bijscholen en werk middels intervisie en supervisie. Dit betekent dat ik jou toestemming nodig heb voor het maken van video-opnames en het bespreken van jouw traject met enkele collega’s onder begeleiding van een gecertificeerde supervisor. 

Uitgangspunten:
Vanuit onderzoek is bekend dat de cliënt zelf de belangrijkste factor is voor het slagen van de therapie. Daarom werk ik op maat, krachtgericht, contextueel en integratief. Kort gezegd betekent dit dat ik kijk naar de specifieke persoon binnen zijn context en gezinsachtergrond, met al zijn kanten en krachten waarbij ik aansluit bij zijn wensen en behoeften. In aansluiting daarop, integreer ik meerdere benaderingen die gericht zijn op groei en heling.  Ik doe dit vanuit een christelijke levensvisie die op wens van de cliënt al dan niet onderdeel kan worden van de begeleiding….meer lezen

Het kan een hele klus zijn om liefde te ervaren en ruimschoots toe te laten in onszelf….lees meer

Marieke

Geloof en Psychologie?

Ik vind het een uitdaging om geloof en de psychologie samen te brengen in mijn begeleiding 

De bijbel leert ons veel over hoe we mogen leven als christen. Maar het toepassen in je leven kan best tegenvallen. Je wilt het wel maar samen met Paulus herkennen we vaak:  ‘Juist wat ik niet wil, doe ik en wat ik wel wil, doe ik niet’. Hoe krijg je daar dan grip op?  De kern is dat we van binnen veranderen om zo meer te worden zoals God ons bedoeld heeft. Gebed en je relatie met God zijn daarin een onmisbare sleutel. Daarnaast bieden psychologische inzichten mooie ingangen om ons te helpen tot heling en verandering te komen.  Beiden kunnen een plek krijgen in de begeleiding.